V roce 2014 jsme oslavili 90. výročí založení Základní školy Morkovice.
90 let
2014
Adventní setkání
Poslední veřejná akce k 90. výročí školy proběhla ve středu 10.prosince pod názvem „Adventní setkání“. Žáci, učitelé a členové Rodičovské akademie připravili pro rodiče a veřejnost jarmark vánočních výrobků, kulturní vystoupení, punč a občerstvení.

Ve škole bylo opravdu živo. Školní chodby i třídy byly plné rodičů a příbuzných žáků. V jednotlivých třídách probíhala postupně vystoupení žáků. Mohli jsme vidět divadýlka, taneční vystoupení, dramatizace, hudební produkce nebo si vyzkoušet tvořivou dílničku. Originální dětské výrobky na jarmarku se také moc líbily. Děkujeme dětem a vyučujícím za krásná představení a výrobky, Rodičovské akademii za skvělé zajištění občerstvení a rodičům za účast na této akci. Věříme, že přispěla k propagaci školy i k milé předvánoční atmosféře.

Mgr. Jan Košárek

ZŠ Morkovice | 2014