Dnes je pondělí 17. června 2019. Svátek má Adolf. Hlavní prázdniny budou za 12 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Roráty

Roráty

Roráty

Roráty

Roráty

Stejně jako v  loňském roce, tak i letos si žáci naší školy mohli prožít tak zvané Roráty. Jde o prastarou formu ranní bohoslužby konanou v období adventu.

Základ slavení spadá do let vlády Karla IV. Název je odvozen od vstupního latinského chorálu Rorate coeli de super – Rosu dejte nebesa shůry. Touto bohoslužbou začínal každý adventní den našich předků, kdy chodili s lucernami na roráty, aby mohli vstoupit do ztemnělého kostela a připomínali si tak očekávání světla světa – tedy příchod Spasitele. Tradice Rorátů nemá v jiných zemích obdobu. Pro náš český jazyk mají nemalý význam, protože při těchto bohoslužbách se mohlo naproti povolené latině, zpívat česky. Období adventu trvá 4 týdny a když se 4 týdny každý den zpívá, vzniklo velké množství adventních – rorátních zpěvů v českém jazyce, z nichž pak naši národní buditelé mohli čerpat již zaniklá česká slova a mohli nám tak uchovat náš český jazyk.

20. prosince 2018 se v 8 hodin ráno konaly Roráty přizpůsobené žákům naší školy. Nešlo o bohoslužbu v pravém slova smyslu. Mohli jsme vstoupit se svíčkami a  lucernami do ztemnělého kostela, zazpívat si a zahrát  rorátní písně, vyslechnout si čtení z bible a poslechnout si výklad pana faráře P. Jan Ston, abychom rozuměli tomu, co se četlo, protože šlo o úryvky vzniklé před více než 2000 lety. Vyslechli jsme si promluvu pana faráře o moci slova. Pan farář měl názornou pomůcku šíp, který je jako slovo. Na rozdíl od šípu se slovo vždy trefí do svého cíle a to přímo do srdce. Pokud je to pozitivní slovo, může nás  udělat šťastným a působí pozitivně, ale špatné slovo má sílu i smrtící. Uvedl  dva příběhy ze života a popřál nám, abychom právě s blížícími Vánoci pamatovali na sílu slova a snažili se o pozitivní sílu slova ve svém nejbližším okolí a svými slovy nikoho nezranili.

Na závěr bych ráda poděkovala panu faráři P. Janu Stonovi, že jsme mohli alespoň částečně prožít klidnou spíše přemýšlivou atmosféru adventu, oproti sílícímu komerčnímu tlaku na konzumní prožití nadcházejících vánočních svátků a jmenovitě žákům, kteří podpořili hudební stránku celé akce hrou na hudební nástroje. Tereza Hladná hrála na zobcovou flétnu, Adéla Čechová na housle, Vilém Hrušák na klarinet a Vojtěch Valenčík na tenor. Děkuji pedagogickým pracovníkům, kteří zaštítili dozor nad žáky a všem zúčastněným žákům za odvahu vstoupit do místního kostela.

S přáním radostného prožití všech svátků vánočních a  do nového roku 2019 především  dar pevného zdraví všem Mgr. Marie Sobotková.

ZŠ Morkovice | 2018-2019