Dnes je sobota 20. července 2019. Svátek má Ilja. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 44 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Výuka náboženství

Také v letošním roce se vaše děti mohou přihlásit do nepovinného předmětu náboženství. Náboženství bude vyučováno podle tohoto časového rozvrhu:

Název předmětu Den a čas konání Místo konání
Náboženství, 1. ročník pondělí 12.00 --
Náboženství, 2. a 3. ročník pondělí 12.50 --
Náboženství, 4. až 6. ročník pondělí 13.45 --
Náboženství, 7. až 9. ročník pátek 13.45 --

Přihláška do náboženství je k dispozici ke stažení zde. V tištěné podobě jsou přihlášky k dispozici v kanceláři školy.

Pokud se žák přihlásí do tohoto nepovinného předmětu, stává se docházka do předmětu povinná a předmět je na konci prvního i druhého pololetí klasifikován. Klasifikace je uvedena na vysvědčení.

ZŠ Morkovice | 2018-2019