Dnes je sobota 15. srpna 2020. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 17 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Krajská síť podpory nadání

Krajská síť podpory nadání

Naše škola se v dubnu 2017 stala členem Sítě podpory nadání ve Zlínském kraji.

V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích   k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS) a Krajských sítí podpory nadání (KSPN). 

Zlínská KKS se skládá ze zástupců NIDV, KÚ ZLK, ČŠI, UTB Zlín, KPPP Zlínského kraje, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, KHK. KSPN realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.  Do sítě po postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Členové sítě podpory nadání ve Zlínském kraji:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
 • Technologické inovační centrum Zlín
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
 • Zlínský kraj
 • DDM Astra Zlín
 • Česká školní inspekce
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
 • Gymnázium, Zlín – Lesní čtvrť
 • Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
 • Základní škola Morkovice
 • Základní škola Zlín, tř. Svobody
 • Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek
 • Mateřská škola Valašské Meziříčí
ZŠ Morkovice | 2019-2020