Dnes je neděle 24. ledna 2021. Svátek má Milena. První pololetí školního roku skončí za 4 dny.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Klima školy

Do šetření jsou zapojeni žáci 5. až 9. ročníku, rodiče všech žáků a učitelé.

Co je klima školy?

V jistém zjednodušení - když se hovoří o klimatu školy, myslí se tím, jak se tam lidé (žáci, učitelé, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci) cítí, jaké jsou tam mezilidské vztahy a existují-li tam nějaké obecněji sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé určitým způsobem chovají. Odborná literatura chápe klima školy jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Převzato z http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/klima-skoly-ma-zasadni-vliv-na-to-jak-se-deti-uci.

Výsledky

ZŠ Morkovice | 2020-2021