Dnes je sobota 24. října 2020. Svátek má Nina. Podzimní prázdniny budou za 5 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Výsledky měření klimatu školy 2015

Výsledky měření klimatu školy 2015

Děkujeme Vám, že jste se zúčastnili dotazníkového šetření a přispěli tak ke změření klimatu naší školy. Statistické výsledky, které jsme díky tomu získali, nám pomohly uchopit současný stav a naznačily směry naší další práce v oblastech mezilidských vztahů (žák-rodič-učitel), výchovně-vzdělávacího procesu, vzhledu a funkčnosti školní budovy, stravování a celkového pocitu ze školy.

Zde pár postřehů za všechny:

 • Dotazník vyplnilo více jak 95% žáků a učitelů, 35% rodičů.
 • Celkové klima školy je dobré, i když je stále na čem pracovat.
 • Žáci jsou méně spokojeni než rodiče a učitelé.
 • Názory žáků a učitelů se často rozchází. Blízké jsou názory rodičů a žáků, rodičů a učitelů. Rodiče tudíž mohou fungovat jako sjednocující prvek.
 • U žáků nejsou statistické výsledky vypovídající, jelikož žáci odpovídali na jednotlivé otázky velmi rozdílně. Nicméně k nim přihlížíme.

Žáci hodnotili pozitivně:

 • Rodiče se zajímají o jejich studijní výsledky (ale zároveň víc jak polovina uvádí, že rodiče nechodí na třídní schůzky).
 • Možnost objevovat ve škole nové informace, připravovat školní projekty a účastnit se soutěží
 • Odbornost učitelů.
 • Učitelé nenadržují žákům.
 • Pomoc blízkých kamarádů – spolužáků při dopisování zameškaného učiva.
 • Dobrý stav budovy školy.

Žáci hodnotili negativně:

 • Stav hygienických zařízení (v měsíci červenci bude zahájena rekonstrukce toalet na nové budově).
 • Důvěra a vztah mezi učiteli a žáky (např. s řešením osobních problémů žáků, pochopení pro žákovy problémy).
 • Vztah mezi žáky (např. strach z některých spolužáků, na všechny spolužáky se nemohu spolehnout, nemohu před nimi přiznat chybu).
 • Více jak polovina dotazovaných žáků uvedla, že rodiče si neváží učitelů naší školy.
 • Špatná orientace v prostorách školy

Učitelé hodnotili pozitivně:

 • Své působení na škole (např. snaha k problémům žáků přistupovat s porozuměním, jsou rádi, že pracují na této škole, podpora vedení školy při inovacích).
 • Stravování.
 • Žáci mají ve škole možnost objevovat nové věci.
 • Logo školy.
 • Budovu školy.

Učitelé hodnotili negativně:

 • 83 % učitelů uvedlo, že je mnoho rodičů uráží.
 • Vztahy mezi kolegy.
 • Vztahy mezi žáky (učitelé hodnotili vztahy mezi žáky o mnoho hůře než samotní žáci a rodiče).
 • Učitelé by uvítali větší zájem rodičů o studijní výsledky žáků.
 • Stav hygienických zařízení.

Rodiče hodnotili pozitivně:

 • Spokojenost s tím, co se dítě ve škole naučí.
 • Dostatek informací od třídního učitele.
 • Budova školy (výzdoba chodeb a školy, úklid školy).
 • Možnost žáků objevovat nové informace, účastnit se zajímavých akcí.
 • Přístup a schopnosti vedení školy.
 • Snaha dcery/syna podávat ve škole co nejlepší výkony.

Rodiče hodnotili negativně:

 • Častou změnu třídního učitele a změny ve vyučujících jednotlivých předmětů.
 • Vztahy mezi žáky a učiteli (žák se učitele bojí).
 • Nutnost doučování žáků, nepřipravenost žáků k přijímacím zkouškám u některých učitelů.
 • Vztahy mezi žáky (strach z některých spolužáků).
 • Žáci nemají představu o tom, co po ukončení základní školy dělat.
 • Rodiče většinou neví, co se ve škole plánuje do budoucna.

Celková zpráva o klimatu naší školy je daleko detailnější a komplexnější. Výše uvádíme pro přehlednost pouze nejmarkantnější příklady. Měření klimatu školy budeme opakovat opět za rok. Doufáme, že se opět zapojíte.

Děkujeme za spolupráci.

ZŠ Morkovice | 2020-2021