Dnes je sobota 24. října 2020. Svátek má Nina. Podzimní prázdniny budou za 5 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Klima školy 2016

V letošním roce jsme v měsíci květnu provedli kontrolní šetření klimatu školy. Zopakovali jsme dotazníkové šetření pomocí autoevaluačního nástroje z metodického portálu RVP modul Autoevaluace – cesta ke kvalitě.

Cílem bylo ověřit, jestli nápravná opatření, která byla přijata, byla efektivní. Bohužel se letos dotazníkového šetření zúčastnilo mizivé procento rodičů a výpovědi žáků vykazují vysokou směrodatnou odchylku, což znamená, že se žáci často ve svých odpovědí neshodují. To byl problém i minulý rok. Výpovědi učitelů naopak vykazují vysokou míru shody a tyto výsledky tedy můžeme považovat za relevantní. Z výsledků je patrno, že nápravná opatření nebyla plně funkční, jelikož negativní hodnocení některých položek přetrvává. V minulém roce například žáci druhého stupně negativně hodnotili stav hygienických zařízení. Letos, i po kompletní rekonstrukci WC, jej opět hodnotí negativně. Zároveň i přesto, že byl v letošním roce vytvořen funkční poradenský tým, kdy bylo pracováno s kolektivy žáků, jednotlivci i rodinami, přesto přetrvává u žáků strach z některých spolužáků, pocit, že se na spolužáky nemůžu spolehnout, nemohu před nimi přiznat chybu. Přestože třídní schůzky v letošním roce byly velmi hojně navštěvovány a rodiče měli možnost přijít za učitelem i v rámci konzultačních hodin, přesto mají učitelé pocit, že je rodiče nedostatečně často kontaktují s dotazy na výsledky svých dětí. Podle dalších indicií je zřejmé, že tento způsob testování klimatu negeneruje nápravná opatření, která by byla funkční, a je tedy třeba pro další školní rok najít jiný způsob testování klimatu, se kterým by se dalo lépe pracovat. Letošní výsledky jsou následující:

Žáci hodnotili kladně nebo nejčastěji odpovídali kladně v následujících oblastech:

 • rodiče se často doptávají na jejich výsledky ve škole
 • někteří učitelé připravují pro žáky různé soutěže
 • ve škole se snažím podávat co nejlepší výsledky
 • někteří učitelé se pro nás snaží připravovat školní projekty
 • ve škole mám možnost objevovat nové informace
 • půjčujeme si sešity na dopsání učiva
 • budova školy je v dobrém stavu
 • líbí se mi výzdoba školy
 • všichni učitelé mají přehled o tom, co učí
Žáci kriticky vnímají:
 • v prostorách školy se špatně orientuji
 • rodiče nechodí na třídní schůzky
 • rodiče si neváží učitelů naší školy
 • prostory školy na mě působí stísněně
 • mám strach z některých spolužáků
 • bojím se některých učitelů
 • u učitelů nemůžu hledat pomoc při řešení osobních problémů
 • nemůžu se spolehnout na všechny spolužáky
 • nechutná mi jídlo ve školní jídelně
 • učitelé nemají pochopení pro mé problémy
 • nemůžu přiznat před spolužáky chybu
 • ne všichni učitelé nás respektují
Učitelé hodnotili pozitivně nebo nejčastěji odpovídali kladně v následujících výpovědích:
 • ve škole je uklizeno
 • snažím se přistupovat k problémům žáků s porozuměním
 • líbí se mi budova školy
 • líbí se mi logo školy
 • mezi kolegy mám pár dobrých přátel
 • vedení školy podporuje, když učitelé uplatňují při výuce různé inovace
 • škola disponuje řadou dostupných informačních zdrojů pro výuku (knihy, učebnice, časopisy, atd)
 • jsem rád/a, že pracuji na této škole
 • mám k dispozici dostatek pomůcek pro vyučování
 • vyhovuje mi moje pracovní zázemí
 • se stravou v jídelně jsem spokojen/a
Učitelé kriticky vnímají:
 • v naší škole se neděje nic zajímavého
 • mnoho rodičů mě uráží
 • bojím se některých kolegů ve škole
 • někteří kolegové mě svými požadavky omezují
 • nedaří se mi k žákům přistupovat individuálně
 • ne všichni žáci dodržují pravidla ve škole
 • ne všichni rodiče mě často kontaktují, aby se zeptali na výsledky svých dětí
 • žáci mě nepomáhají s přípravou výuky
 • nejsem dostatečně finančně ohodnocen/a
ZŠ Morkovice | 2020-2021