Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Rada města Morkovice-Slížany usnesením č.3/26/2023 ze dne 18.9.2023 ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 54/2005 S., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Morkovice, příspěvkové organizace se sídlem: 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice.

Další informace v přiloženém dokumentu.