Návštěva Tauferovy veterinární školy v Kroměříži

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazila třída 5.B v doprovodu několika žáků z 6.A a 6.B na exkurzi. Na pozvání babičky jednoho našeho žáka jsme mohli navštívit Tauferovu střední veterinární školu v Kroměříži, kde o nás bylo srdečně  postaráno.  Plnili jsme nejrůznější úkoly ve formě kvízu, za které jsme dostávali body. Ti nejlepší byli oceněni sladkou odměnou. Během celého dne jsme si mohli prohlédnout a pohladit koně, krávu, kozu, ovečku a na chvíli si zahrát na veterináře, kromě různých cizokrajných zvířat tu měli i pejsky, kteří se od nás nechtěli odtrhnout a po celou naši návštěvu za námi pobíhali.  Účastnili jsme se zkoušky žáků ze znalostí anatomie zvířat a mohli jsme dokonce i nahlédnout do pitevny a seznámit se s jejím vybavením. Zajímavá bylo také povídání o včelách, o tom jak pracují a žijí, jak jsou pro nás důležité a jak začít včelařit. Zaujalo nás také chirurgické  vybavení k nejrůznějším zákrokům a operacím u zvířat. 

Paní Dvořákové tímto velice děkujeme za úžasný  program a sladké  odměny, stejně tak i žákům veterinární školy, kteří nás po celou dobu naší návštěvy trpělivě provázeli.

Vlasta Beerkensová a Renáta Brablíková