Terénní exkurze Na zbojnickém chodníčku

Ve středu 18. 5. se někteří studenti 2. stupně vydali na terénní exkurzi s názvem Na zbojnickém chodníčku. Žáci měli během túry příležitost vidět část z krásné přírody CHKO Bílých Karpat. Po dobu exkurze plnili spoustu zajímavých úkolů – nejprve si na slepé mapě připomněli státy, kterými pohoří Karpaty prochází, poté se formou divadelního ztvárnění seznámili s příběhy o zbojnících z této oblasti. Zjistili také, jak se v průběhu času měnila tamní krajina nebo co je to salaš či košár. Po cestě poznávali jednotlivé druhy rostlin a měli možnost obdivovat některé chráněné druhy orchidejí, které rostou na květnatých karpatských loukách v PR Drahy. Nálada byla po celou dobu výletu pohodová, žáci nabyli spoustu nových vědomostí a užili si slunečného dne v přírodě.

 

Mgr. Monika Navrátilová a Mgr. Marie Honková