Výtvarná výchova ve 2.A

Krásné počasí nám umožnilo strávit vyučování venku a propojit výtvarnou výchovu s prvoukou. Žáci kreslili své stíny. Museli si najít vhodné slunné místo, postavit se tak, aby jejich stín dopadal na výkres a odhadnout dobu, kdy je nebe bez mraků. Během práce si uvědomili, z které strany svítí slunce a jak se pohybují mraky po obloze. Vznikly krásné grafické abstrakce a žáci si hodinu velmi užili.

Mgr. Kamila Štěpánková