O školním klubu

Provozní doba školního klubu

  • pondělí - středa 12:30 – 15:30 hod.
  • čtvrtek 11:30 – 15:30 hod.
  • pátek 12:30 – 14:30 hod.

Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají žáci na 2. stupni)
  • zákonní zástupci podali přihlášku řádně a včas
  • maximální počet žáků školního klubu zapsaný ve školském rejstříku (školní klub přijímá maximálně do počtu 300 žáků)

Ve školním roce 2023/2024 byli do školního klubu přijati všichni přihlášení žáci.

Lenka Oulehlová, vychovatelka školního klubu