Fyzika nejsou jen vzorečky

Do hodin fyziky zařazujeme pokusy, na kterých si žáci ověřují fungování fyzikálních zákonů v praxi. Takto jsme i ve fyzikálním semináři popírali gravitaci vody. Velmi zábavné a poučné byly pokusy elektrostatiky v 8. ročníku. Samotní žáci si pokusy vyzkoušeli, aby poznali úskalí pokusů, které se vždy napoprvé nemusí podařit. Tak rozpohybovali smeták na úklid, uspořádali závody plechovek, zelektrované brčko „přilepili“ na různé předměty ve třídě. Bublinám z bublifuku jsme zelektrovanou plastovou tyčkou nedovolili padat k zemi. Jak zajímavá je fyzika, jsme se přesvědčili pokusem s bezovou větvičkou. Její suchá vnitřní dřeň, nalámaná na malé kousky, se na tyčce přichytila, jako by na ní bylo lepidlo. Naše lodičky z alobalu v tácku s vodou pluly bez vlastního pohonu tam, kam jsme jim „přikázali“. Kdyby se natáčela pohádka o Popelce, jako fyzikáři bychom režisérům doporučili, aby Popelka od sebe oddělila sůl a pepř za pomocí nafukovacího balonku. Jako zdatní jsme se osvědčili také jako cukráři při výrobě indiánkou pod vývěvou. Zajímavé bylo pozorování vypařování vody z roztoku solného roztoku a roztoku s cukrem. Obrazce na talířcích byly velmi efektní a krystaly soli vzorově vykrystalizovaly do tvaru krychliček.

Žáci 9. ročníku si seznámili s jadernou elektrárnu Dukovany virtuální prohlídkou se společností ČEZ a zasoutěžili si o ceny, které společnost věnovala pozorným žákům během prohlídky.

 

Ing. Radka Zdražilová, učitelka fyziky