EuDaMus 2023

Ve středu ráno 15. 3. 2023 jsme se s žáky 1. stupně, s jejich paními učitelkami a  paními asistentkami společně hudebně pozdravili. S žáky 2. stupně jsme pak v tělocvičně takto pozdravili naši milou návštěvu z nemocnice Kroměříž a symbolicky jsme se takto připojili k Evropskému dni hudební výchovy, abychom si připomněli důležitost hudby v našem životě a vzdělávání. Evropský projekt EuDaMus, jehož jsme součástí, začal v březnu minulého roku 2022 a má za cíl podpořit výuku hudební výchovy, která nenápadně mizí poprvé za celé období vzdělávání ze škol v celé Evropě a dokonce i z našich domácích škol. Například i v Morkovicích příští rok v osmých třídách výuka HV bude chybět a ustoupí tak plnění digitální kompetence předmětem Informatika.

Mgr. Marie Sobotková