Smrtná neděle

V hodinách hudební výchovy se mimo jiné na druhém stupni snažíme zapojovat digitální technologie, ale samozřejmě i povědomí o lidových zvycích a tradicích, protože tyto zdánlivě nesouvisející oblasti formují podobu hudby a naše kulturně historické povědomí. Populární se v našich hodinách stalo natáčení videí s prací s podkladovou hudbou. Žákyně VIII. A si již témata, informace a podkladovou hudbu tradičně hledají a tvoří zcela samostatně. Podívejte se na výsledek:

Mgr. Marie Sobotková