Pouštění draků ve školní družině

Ve středu 18. října jsme vyrazili pouštět draky. Pro velký počet dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. První pouštěla na hřišti s umělým trávníkem a druhá na nedalekém poli.

p. vychovatelka Antonie Hrušáková