Badatelská výuka v 2.A a 2.B

I naše děti z druhých ročníků se zapojily do badatelsky orientované výuky, která probíhá na naší škole, měly krásné téma: Podzim.

Nejprve se vydaly ven, kde se dívaly, co všechno za kouzla umí podzimní příroda. Jejich úkolem bylo posbírat co nejvíce barevného listí. Děti netušily, proč a na co listy sbírají.

Ve třídě si děti samy vytvořily strom plný otázek „otázkovník“ a pak společnými silami hledaly odpovědi na všechny otázky.

Děti třídily listy podle barev, malovaly listy na papír a jejich největším zážitkem bylo, zkoumání listů pod mikroskopem. A co vybádaly? Úplně všechno :)

p. uč. Kristýna Valouchová