Návštěva knihovny Morkovice

Ve čtvrtek 11. dubna jsme s žáky z 2.A a 2.B navštívili knihovnu města Morkovice. V knihovně nás přivítaly milé paní knihovnice a naše beseda mohla začít.

Na začátku musely děti uhodnout téma naší besedy. To jim nedalo zas tak velkou práci a správně uhodly, že je to JARO. Společně jsme si povídali o barvách jara, jarních květinách a zvířátkách. O tom, co dělají děti venku, když svítí sluníčko, zda pomáhají rodičům a prarodičům na zahrádkách. Na závěr naší besedy nachystaly paní knihovnice dětem malý jarní kvíz.

Tímto děkujeme paní Petře Blešové a paní Janě Navrátilové.


 

p. uč. Kristýna Valouchová