Morkovská muška 2024

V úterý 7. května se ve sportovní hale uskutečnila soutěž „O MORKOVSKOU MUŠKU“. Žáci předvedli své sportovní dovednosti na pěti různých stanovištích: při hodu na branku, hodu do koše z místa, hodu do koše z místa s pohybem (dvojtakt), střele florbalovou holí na branku a kopu na branku. Soutěžící se opravdu snažili a někdy záleželo i na troše štěstí. Moc děkujeme všem soutěžícím za úsilí a gratulujeme vítězům.  

Velké poděkování patří i organizátorům – žákům tříd 4.A a 5.B, paní uč. Mgr. Lence Foltýnové a p. asistentkám – Veronice Hlaváčové a Vlastě Beerkensové.

Mgr. Kristýna Stravová