Návštěvy v MŠ

Poslední květnový pátek navštívili žáci 1. tříd Mateřskou školu Morkovice. Slíbený nafukovací hrad se sice kvůli počasí nekonal, ale i tak si to na zahrádce se svými o rok mladšími kamarády užili. Další pátek se potom prváci vypravili do Mateřské školy Pornice. Zde je čekala malá zoo, kde se na jednotlivých stanovištích něco dověděli o daných zvířatech a potom si vyzkoušeli pohyb pro ně typický – plazení jako had, skákání jako klokan s klokánětem v kapse, ručkování jako opice a stříkání vodou jako slon. Po splnění úkolů děti opět zamířily na školní zahrádku a poté na prohlídku školky. Obě návštěvy byly zakončené sladkou odměnou v podobě nanuku a razítka se zvířátkem. Setkání s dětmi z MŠ se velmi vydařila a my tímto děkuje za tato pozvání.

p. as. Ivana Špatinová