Matematické soutěže ve školním roce 2023-2024

Ve školním roce 2023-2024 se naši žáci zúčastnili tří matematických soutěží.

Pythagoriáda

Původně bylo avízováno, že se tato soutěž vůbec nebude konat, nakonec po organizační změně v pořadatelství se Pythagoriáda uskutečnila. Školního kola Pythagoriády se zúčastnilo stejně jako v loňském roce celkem 45 soutěžících 6. až 9. tříd. Úspěšnými řešiteli se stali David Frkal ze šesté třídy a deváťáci Vendula Kalivodová a Jakub Morong. David naši školu reprezentoval v okresním kole v Holešově.

Matematický klokan

Soutěže se letos zúčastnilo 160 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli v jednotlivých katerogiích tito žáci: Cvrček: Adam Hroza (71 bodů), Klokánek: Martin Dvořák (87 bodů), Benjamín: David Frkal (62 bodů), Kadet: Vendula Kalivodová (70 bodů).

Pangea

Této soutěže se naši žáci účastnili letos podruhé. Matematické úlohy řešilo 70 žáků naší školy. Žádný z nich nepostoupil do finálového celostátního kola, ale i tak můžeme alespoň blahopřát nejlepším soutěžícím v rámci školy: Daniel Tesař (4. ročník), Marek Šabata (5. ročník), Vojtěch Tesař (6. ročník), Lukáš Štěpán (7. ročník), Jakub Navrátil (8. ročník) a Vendula Kalivodová (9. ročník).

Do výčtu matematických soutěží patří ještě "královna" matematických soutěží - Matematická olympiáda. Žákům jsme nabídli zajímavé příklady tzv. domácího kola. Příklady byly tradičně připravené přímo organizátory soutěže. A stejně jako v uplynulých letech: příklady jsou náročnější a i dobré žáky se zájmem o matematiku většinou odrazují. Nakonec se této soutěže ani letos žádný z žáků nezúčastnil.

Všem počtářům děkujeme za účast a těm úspěšným blahopřejeme.

Mgr. Radek Strnadel