Beseda o Anně Frankové

Již druhý týden se ve vstupní hale naší školy můžeme setkat s výtvarnými pracemi, fotografiemi a informacemi o židovské dívce jménem Anna Franková. Její pohnutý osud, který sama zapisovala do svého deníku, zná dnes celý svět. A přesto nás vede stále k zamyšlení nad sny a plány mládí, pomíjivostí života, ale i nesmyslnosti a brutalitě válek.

Tuto veřejnou prezentaci, i s besedou pro žáky 5. tříd, si připravili žáci dějepisného semináře z 9. tříd s p. uč. Mgr. Evou Najmanovou. Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce a všem žákům, kteří si svou prezentaci připravili a předvedli. Všichni jsme se tak na čas ocitli v době, která zničila miliony lidských životů a uvědomili si, jak je naše svoboda krásná, ale křehká.

Mgr. Lenka Foltýnová