Výchovný koncert

Dne 25. května 2022 do Morkovic přijel pan MgA. Petr Hojač, PhD., profesor Konzervatoře Brno, člen Filharmonie Brno a mnoha dalších orchestrů s programem výchovných koncertů pro 5. až 6. třídy a 7 až 8. třídy. Vzal si na pomoc své dva studenty prvního ročníku Konzervatoře Brno a nechal zúčastněné žáky zahrát na jednoduché repliky tzv. zahradní trumpety (vyrobené ze zahradní hadice, trychtýře a nátrubku), aby pochopili, jak se tvoří a jak vzniká tón ve všech nátrubkových žesťových nástrojích. Komu se dařilo tón vyloudit a hra by se mu líbila, má možnost přijít na zápis i do naší ZUŠ, který se bude konat 13. a 14. června 2022 od 13 do 17 h v budově kláštera v Morkovicích.

S přáním radostí s hudbou Marie Sobotková.