Plán práce

adaptační pobyt pro 6. ročníky
adaptační pobyt pro 6. ročníky
zeměpisná exkurze Poušť a řeka
8.B - adaptační program Praha
peer program pro 8. třídy (prevence zneužívání drog) - Policejní škola Holešov
8.B - adaptační program Praha
Škola v přírodě: 5. ročníky
Škola v přírodě: 5. ročníky
Škola v přírodě: 5. ročníky
Škola v přírodě: 5. ročníky
POKOS (Příprava občanů k obraně státu)
POKOS