Plán práce

Školní výlet - Hodonín ZOO, Pirátská platba - 3.A, 3.B
Výlet Dřínov - prohlídka zámku, 1.B
Spaní ve škole 5.A a 5.B
Školení první pomoci pro žáky 2. stupně
Sportovní olympiáda pro MŠ
Čtecí inspirace na léto - návštěva knihovny, 1. C
Preventivní program - sebeobrana dívky (2 hod) 6.-8. ročník
Preventivní program - sebeobrana chlapci (2 hod) 6.-8. ročník