Prohlášení o přístupnosti webu

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: https://www.zsmorkovice.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

STAV SOULADU

Tyto webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím a to s výjimkami uvedenými níže:

Některé fotografie či celá fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

INFORMACE PREZENTOVANÉ V JINÝCH FORMÁTECH

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč PDF dokumentů. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu LibreOfiice, OpenOffice a MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods atd). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových procesorů (MS Office, LibreOffice, OpenOffice). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

ZÁVĚR

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 8. 2021 vlastním posouzením. Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru: radek.strnadel (zavináč) zsmorkovice.cz.

 

Mgr. Radek Strnadel, správce internetové stránky